top of page

Guide til valpekjøpere

Irsk Ulvehundklubb Norge har utarbeidet en enkel valpekjøperguide som nevner noen av de viktige tingene de ber deres valpekjøpere være oppmerksom på. LHN har fått tillatelse til å benytte denne teksten på våre hjemmesider. Vi har redigert teksten noe slik at det er tilpasset Lancashire Heeler. Guiden er selvsagt ikke komplett, men går gjennom en del minstekrav du som valpekjøper bør kunne stille til din oppdretter. 
 

Kjøpe valp?

Ingen kan garantere at heeleren din ikke vil bli syk eller få helseproblemer men det er mye du som valpekjøper kan gjøre for å øke oddsene i din og valpens favør. Det begynner med ditt valg av oppdretter. Dette er en guide til hvordan du kan finne rasens dedikerte og ansvarlige oppdrettere, de som forplikter seg til å følge de etiske retningslinjene til Norsk Kennel Klub (NKK).
 

Minstekravet

Minstekravet for at et valpekull skal kunne registreres av kennelklubben (NKK) er at begge foreldredyrene er registrert i NKK eller annet register som NKK anerkjenner, og i tillegg må begge hundene være ID-merket.
 

Ekstrakrav

NKK har sine etiske retningslinjer. Brudd på disse kan føre til at kullet ikke kan registreres. Oppdrettere som er medlemmer av rasehundklubben i eget eller andre land, kan også ha tilleggskrav når det gjelder helseundersøkelser. Dette gjelder i hovedsak krav om sjekk av knær og øyne på foreldredyr, samt eventuelle krav om øyelysning av valpekullene. Husk at medlemskap i raseklubb og at oppdretter står på deres lister ikke nødvendigvis er et kvalitetsstempel. 
 

Registrering er viktig

Alle renrasede hunder som lever i Norge bør registreres i NKK. Selv om du ikke skal stille hunden på utstilling er NKK-registreringen et nyttig verktøy for oppdrettere og interesserte av rasen når vi skal prøve å forvalte og lære mest mulig om den, og jobbe sammen med oppdrettere i utlandet.
 

Hvorfor er ikke hunden registrert?

Det kan være mange grunner til at foreldredyrene eller den lille valpen din ikke er registrert, og de vanligste årsakene er:

 • Foreldrene er for nært beslektet

 • Foreldrene oppfyller ikke helsekravene til rasen

 • Avlsdyrene er for unge

 • Avsdyrene er for gamle

 • Tispen hatt for mange kull

 • Foreldrene har avlsforbud av andre årsaker 

 • En eller begge foreldrene er ikke registrert i NKK

Det er viktig å vite at du ikke har en «offisiell» Lancashire Heeler uten at hunden er registrert. For alt du vet kan det være en blandingshund med helt andre foreldredyr enn det du har fått oppgitt. 
 

Ditt ansvar også

Som valpekjøper har også DU et stort ansvar for å ikke støtte opp om dem som kun er ute etter å tjene penger, eller parer hundene sine uten å foreta viktige helsesjekker av avlsdyrene. Vet du det offisielle stamtavlenavnet på avlsdyrene kan du selv sjekke om de er testet i henhold til etiske retningslinjer. Dersom du ikke vet hvordan du skal sjekke opp rundt dette, hjelper Lancashire Heeler Norge mer enn gjerne til. Om valpen ikke er registrert når du overtar den kan det være at den rett og slett ikke kan registreres. Oppdretter bør overlate registreringsbeviset til deg som valpekjøper når du henter valpen, hvis ikke annet er avtalt skriftlig.

Papirene skal være klar

Ved hentingen av valpen din ved tidligst 8-ukers alder skal du minimum få med følgende:

 • Skriftlig kjøpekontrakt.

 • Generell veterinærattest som gjort så nært opp mot levering som mulig, men aldri eldre enn to uker gammel.

 • Ved kjøp av valp og/eller inngåelse av avtale med spesielle betingelser skal du som kjøper gjøres uttrykkelig oppmerksom på betydningen av betingelsene i den skriftlige kjøpekontrakten feks avlsrett, fôrvertavtale, eierforhold etc.
   

Spør!

 • Som valpekjøper bør du kunne forvente at oppdretteren kjenner til valpens besteforeldre og oldeforeldre og ha informasjon om hva forfedrene har dødd av. 

 • Seriøse oppdrettere har annoterte stamtavler der de har nedtegnet levealder og dødsårsak på forfedrene i en planlagt paring. Spør oppdretteren om hva de døde av og hvor gamle de ble. 

 • Hvis det er manglende levealder og dødsårsaksopplysninger på forfedrene i valpens stamtavle i databasen, bør du spørre om hvorfor.

Møt foreldrene

 • Enhver valp har to foreldre. Det er de som har aller mest innflytelse på hvordan akkurat din valp blir. Hvis begge foreldrene lever hos oppdretteren bør du kunne møte begge to og danne deg et bilde av hvem de er. Ofte vil det ikke være mulig å treffe faren. Enten fordi han bor et helt annet sted, eller det er brukt inseminasjon av sperm.

 • Oppdretteren må kunne fortelle om hunden og hvorfor akkurat denne hannhunden ble valgt til akkurat denne tispen.
   

Hvordan har hundene det?

 • Det er viktig å besøke og se hvordan oppdretteren har hund for å kunne danne seg et bilde av dennes forhold til sine dyr. 

 • Har hundene god nok plass? 

 • Får de nok stimulans? 

 • Har oppdretteren tid til hver enkelt av hundene? 

 • Hvordan er pelsen, og ser hundene ut til å ha gode liv?

 • Har oppdretter satt seg godt nok inn i hver enkelt valp og kan informere om dens sterke og svake sider?
   

Hva om?

 • Hva skjer med valpen din hvis du plutselig blir syk eller familieforhold gjør det umulig å ha hunden? 

 • Seriøse oppdrettere vil normalt være der for valpen dersom livskriser inntreffer i ditt liv, og hjelpe deg og hunden til gode løsninger for alle.
   

Valpetåke

 • Mange har kjent på den berusende følelsen av lykke og valpetåke som gjør at vi ikke alltid tenker like klart når vi skal si ja eller nei til dette fantastiske lille dyret som snart skal bli kjempestort og fylle livene våre med innhold. 

 • Gjør jobben din i forkant for å sikre deg om at nettopp din valp får det beste utgangspunktet for et langt og lykkelig liv.

 • Lykke til!
   

NKKs etiske retningslinjer for avl finner du her.

Teksten er hentet og redigert med tillatelse fra Irsk Ulvehundklubb Norge

bottom of page