top of page

Diverse helse

!!OBS!!

Selv om heeleren din ble øyelyst som valp og du ikke har planer om å bruke den i avl, anbefaler vi og håper vi at du øyelyser den i alle fall én gang i voksen alder. Dette siden vi har en mutasjon av PLL som ikke lar seg fange opp på DNA-tester og oppdages kun ved øyelysning. 

Oppdatering 2023: Lancashire Heeler Norge ble 1.8.23 gjort oppmerksom på at en LH ble operert i forbindelse med linseluksasjon da den var rundt 5 år gammel. Dette er en hund etter foreldre som begge er PLL (ADAMTS17) DNA fri. Hundens far står registrert som bærer av MutantX.


Oppdatering 2022: I Sverige har vi nå to tilfeller av Vitreusprolaps. I seg selv ikke så farlig, men, på vår rase er dette noe vi bør følge nøye med på. Det som kan være rom for bekymring er at hundene det dreier seg om er svært nært beslektet. 

Vi har ett tilfelle av MutantX i Sverige i 2021. Denne hunden er jevnlig øyelyst, og i 2020 ble han lyst uten anmerkning på øynene, ett år senere ble det oppdaget PLL. 

Anbefaler å lese Dick Kosters "The value and pitfalls of DNA tests". 

Anbefalt lesestoff

På DENNE siden finner du navn på noen bøker som kan være greie å lese før man starter avle. 

HER kan du lese om øyesykdommer 
Nederst på siden her kan du lese om patella luksasjon 

PRA in the Lancashire Heeler

The last two months a small group has been working on a project which basically is bad news: PRA. The motive was a report about prcd-PRA. A dog was found to be a carrier of the responsible mutation. But what we found out made us even more pessimistic, but about something completely different. We learned that companies like Embark and GenSol return test results of tests that are NOT validated for our breed. The article about our quest and our findings has just been published in The Heeler Herald September 2020. But because of the importance I uploaded the article also to the document section of this page. 

So for the moment there is no reason for panic, but we must be very very very vigilant. ECVO/BVA/CAER tests are the only way to detect PRA at the moment. That is because no affected dog with two copies of that specific mutation has been found so far, and dogs with clinical PRA tested negative for that mutation. This situation is an example why annual eye tests by an ophthalmologist are so important. Even Embark admitted that eye tests can’t be replaced in these cases by DNA-tests. 

But to be very clear: validated tests, like for PLL and CEA, are indispensable. We can see that the ADAMTS17 mutation is suppressed effectively and rarely causes lenses to luxate nowadays. The only recent case was from the situation that the parents weren’t tested, and at least one dog appeared to be affected. If someone has a dog that tests (or tested) positive for PRA, we really need to hear that. It is crucial to be able to discover the responsible mutation. The article is called “PRA in the Lancashire Heeler”. 

We would love to receive questions or suggestions. 
Heidi, Sheila, Karen, Elaine, Dick

-written by Dick Koster-

Artikkelen (den er på engelsk og du må være logget inn på Facebook for å lese den enn så lenge. Den ligger også på FB siden til Lancashire Heeler Norge)

Info om PRA

bottom of page