top of page

Rasestandard

Gruppe: 1 FCI 
rasenr: 360 
FCI dato: 30.05.2016 
NKK dato: 14.06.2007 
Opprinnelsesland England. 

Helhetsinntrykk: Liten, sterk. Robust bygget, våken og energisk arbeidshund. 
Viktige Proporsjoner: Avstanden mellom manken og haleansatsen overstiger mankehøyden med ca 2.5 cm. Avstanden fra nakkeknølen til stoppen like langt som neseryggen.
Adferd/temperament: Kvegdrivende hund som også viser terrierinstinkt som kanin- og rottejeger. Modig, glad og lojal. 
Hode: I proporsjon til kroppen. Skallen og neseryggen skal være parallelle. 
Skalle: Flat, bred mellom ørene. Avsmalnende mot øynene. 
Stopp: Moderat markert. 
Snuteparti: Jevnt avsmalnende mot nesebrusken. 
Lepper: Stramme. 
Kjever/tenner: Kraftige kjever. Jevn tannstilling. Saksebitt. Komplett tannsett. Over- eller underbitt ikke ønskelig. 
Øyne: Mandelformete, middels store med god innbyrdes avstand. Mørke, bortsett fra hos leverbrune der fargen kan være lysere for å harmonere med pelsfargen. 
Ører: Våkent løftete, lette tippører eller ståører. Hengende ører uten reisning i basen ikke ønskelig. 
Hals: Middels lang, velplassert mot skulderen. 
Forlemmer Helhetsinntrykk: Kraftig benstamme. 
Skulder: Godt tilbakelagt. 
Albue: Godt tilliggende. 
Mellomhånd: Skal tillate at potene dreies lett utover, men ikke så mye at det forårsaker svakhet eller hindrer frie bevegelser. 
Poter: Små, faste, godt utviklete tredeputer. 
Kropp Overlinje: Stram og rett, verken senket bak manken eller fallende mot krysset. 
Lend: Kort. 
Bryst: Godt hvelvete ribben, lange bakre ribben. 
Hale: Høyt ansatt, ukupert. Når oppmerksom bæres lett bøyet, men aldri ringlet over ryggen. 
Baklemmer Helhetsinntrykk: Muskuløse og parallelle sett bakfra, både under bevegelse og stand. Aldri hjulbent eller hasetrang. 
Knær: Velvinklete. 
Haser: Lavt ansatte. 
Poter: Som forpotene. 
Bevegelser: Raske, livlige, naturlige og frie. 
Hud: Pigmentet skal være i overensstemmelse med pelsfargen. 
Pels Hårlag: Tynn underull og helt dekket av motstandskraftig, kort, tykk, hard og rett dekkpels. Noe lengre dekkpels på halsen. Underullen skal ikke synes gjennom dekkpelsen eller gjøre slik at pelsen på halsen står ut. Lang eller alt for bølget pels absolutt ikke ønskelig. 
Farge: Sort og tan; leverbrun og tan. Tantegninger med dyp farge på snutepartiet, flekker på kinnene og ofte over øynene; fra kneet og nedover, på bakbenas innsider og under halen. Ønskelig med tommelfingertegn (sort hår som et tommelmerke i den rødgule tanfargen) over potene. Tanfargen kan blekne med årene. Liten hvit brystflekk tillatt. 
Størrelse og vekt 
Mankehøyde: Ideal hannhunder: 30 cm Ideal tisper: 25 cm 
Feil: Et hvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er i relasjon til rasebeskrivelsen. 
Diskvalifiserende: Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske feil: defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. 
OBS: Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 

BREED STANDARD FOR THE LANCASHIRE HEELER 
General Appearance Small, powerful, sturdily built, alert energetic worker. Characteristics Works cattle but has terrier instincts when rabbiting and ratting. Temperament Courageous, happy, affectionate to owner. 
Head and Skull In proportion to body. Skull flat and wide between ears, tapering towards eyes which are set wide apart. Moderate stop equidistant between nose and occiput. Tapering continues towards nose. Skull and muzzle to be on parallel planes. 
Eyes Almond-shaped, medium size, dark colour except in liver where they may be lighter to match coat colour. 
Ears Showing alert lift, or erect. Drop ears showing no lift undesirable. 
Mouth Lips firm. Scissor bite – jaws strong with a perfect, regular and complete scissor bite, i.e. upper teeth closely overlapping lower teeth and set square to the jaws. Under or overshot to be discouraged. 
Neck Moderate length, well laid into shoulders. 
Forequarters Well laid shoulder, elbows firm against ribs. 
Amply boned. Pasterns allow feet to turn slightly outwards, but not enough to cause weakness or affect freedom of movement. 
Body Well sprung ribbing, extending well back with close coupling. Firm, level topline, never dipping at withers or falling at croup. Approximately 2.5 cms (1 in) longer than height at withers. (Measured from withers to set on of tail). 
Hindquarters Muscular, with well turned stifles, hocks well let down. From rear should be parallel, when moving or standing. Never bandy or cowhocked. 
Feet Small, firm and well padded. 
Tail Set on high, left natural. Carried over back in a slight curve when alert, but not forming a complete ring. 
Gait/Movement Smart and brisk. Natural, free movement. 
Coat Fine undercoat is covered throughout by weather resistant, short, thick, hard, flat topcoat. Topcoat slightly longer on neck. Undercoat should not show through topcoat nor allow any longer hair at the mane to stand off. Long or excessively wavy coat hightly undesirable. 
Colour Black or liver with rich tan marking on muzzle, spots on cheeks and often above eyes, from knees downwards, with desirable thumb-mark above feet, inside hindlegs and under tail. Richness of tan may fade with age. White to be discouraged, except for a very small spot on forechest being permitted, but not desired. Pigmentation to tone with coat colour. 
Size Ideal height at shoulder: dogs: 30 cms (12 ins); bitches: 25 cms (10 ins). 
Faults Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.
Note Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

bottom of page