top of page

Diverse å tenke gjennom

For deg som vurderer å anskaffe en LH

Før du kjøper deg en LH, anbefaler vi at du setter deg godt inn i rasen og dens egenskaper. Snakk med erfarne oppdrettere og eiere av rasen først og fremst. Mye av infoen man finner på nett er kun generell info hvor man som regel plukker frem de mest positive sidene ved en rase. 

Guide til valpekjøpere

Anbefalt lesing:
Lancashire Heelers: Scrappy, Smiling and Opinionated


Nip'n Duck
--

Om du så kjøper deg en LH, så anbefaler vi at du er aktiv med den. Ikke nødvendigvis at du konkurrerer, men, finner en eller flere aktiviteter som du og hunden trives med. 

Dersom du er interessert i å konkurrere eller delta på kurs (lydighet, agility ol) med hunden din,  anbefaler vi deg å melde deg inn i en lokal hundeklubb. 

Disse holder som regel kurs og har andre gode tilbud du kan dra nytte av. Noen har gratis fellestreninger for medlemmer, noen har hall/treningsbane som man kan låne. Noen arrangerer også show og stevner fra tid til annen. 

Er det ingen lokal hundeklubb der du bor, ta en titt på hundeklubber i nabokommunene, kanskje du kan støtte dem.

 

Antall (med forbehold om feil): 
Siden 1998 har det i Norge blitt registrert 169 fødte valper frem til 2020. 
Det er registrert 84 importer frem til 2020. 
Dette gir en total på 253 registrerte LH i NKK. 
I 2021 ble det født 14 valper i Norge.

Vi vet at det er flere importer som ikke er blitt omregistrert til NKK, så vi har pr i dag ikke det korrekte antall på hvor mange det pr i dag befinner seg av rasen i Norge pr 2022. Vi vet at på slutten av 2021 ble det importert 3 valper fra Sverige, og i starten av 2022 ble det importert 2 valper fra Danmark. Det er i ettertid blitt importert et par valper til, fra Sverige, ingen av disse er omregistrert enda. 

Det er i løpet av 2022 født 2 valpekull i Norge (totalt 6 valper).

 

Visste du at alle utenlandskfødte hunder må omregistreres før de kan delta på offisielle aktiviteter, brukes i avl, få registrert diverse helseundersøkelser?

Lancashire Heeler Norge anbefaler alle med importerte heelere til å omregistrere dem til NKK (Norsk Kennel Klubb).

For å importere hunder, må disse være id-merket med chip. Hver hund har sitt id-nr (omtrent som personnummer til oss mennesker). Skulle hunden din bli borte, og finneren får avlest chipnr, vil ikke eierinformasjon dukke opp hos Dyre-Id med mindre du har registrert hunden din som søkbar. Dette gjøres automatisk når du omregistrerer hunden til NKK. 

Det er rimeligere å omregistrere hunden til NKK dersom du er medlem av en hundeklubb. Som medlem av en hundeklubb blir du også automatisk medlem hos NKK. 

Et medlemskap i en lokal hundeklubb kan gi mange fordeler: rabatter på kurs, gratis treninger, leie av treningshaller mm. Noen klubber har også rabatter hos veterinærer. 

En annen fordel er at omregistrering til NKK, registrering av valpekull, påmeldinger til konkurranser og utstillinger mm blir billigere enn om du ikke er medlem. 

Priser for omregistrering av utenlandsk hund:
Medlem: 1020,-
Ikke-medlem: 2040,-


Ønsker du tips til hundeklubber du kan melde deg inn i, send oss en melding så kan vi hjelpe deg.

NOE Å TENKE OVER FØR DU KJØPER VALP
Først og fremst anbefaler vi at du kjøper en registrert Lancashire Heeler. Dvs en hund som har et registreringsnummer oppført i landet du kjøper den fra sin kennel klubb. Her i Norge er det NKK, i Sverige SKK, i Danmark DKK osv. Dette registreringsnummeret beviser at hunden har en stamtavle og at linjer bakover (i hovedsak*) er kjent.
Det er flere grunner til at du bør kjøpe en registrert LH:

Når du kjøper en uregistrert rasehund som f.eks Lancashire Heeler, kjøper du en hund som er å regne som en blandingshund, og du har ikke mulighet til å sjekke opp linjer og helse.

Om du får tilbud om å kjøpe uregistrerte valper etter registrerte foreldre, kan man da lure på hvorfor er ikke valpen registrert?
Hva er oppdretters årsak til mangelfull registrering av valpene?
Det koster ikke så mye å registrere valpekull hos NKK (eller samarbeidende utenlandske klubber), så det er ingen grunn til at registrering ikke skal forekomme. 

Som valpekjøper kan du ikke i ettertid registrere kun den valp du har kjøpt. Hele kullet må registreres, og dette må gjøres av oppdretteren. 

Ved å kjøpe en uregistrert hund begrenser du dine egne muligheter med hunden. Det er begrenset hva en uregistrert hund kan delta på av prøver og konkurranser, selv om NKK nå har åpnet for mer aktiviteter for blandingshunder som er registrert i deres NOX-register. 

En oppdretter som selger uregistrerte valper kan være utestengt fra NKK, foreldredyrene kan ha avlsforbud og oppdretter kjenner kanskje ikke til helsestatus bakover på linjene - det vil helelr ikke du får mulighet til å sjekke dersom du ikke har noen dokumentasjon på at hunden du har kjøpt faktisk er etter de og de foreldredyrene. 
Om du velger å kjøpe en uregistrert Lancashire Heeler valp, er du også med på å støtte en useriøs oppdretter hvis mål er å tjene penger.

En seriøs oppdretter vil sørge for at foreldrene har tatt diverse helsetester før de går i avl. På LH er dette sjekk av Patella (kne), det er øyelysning (øyelysningsattesten skal ikke være eldre enn 1 år når parringen skjer) og det er DNA test for PLL og CEA** for å hindre at man parrer to bærere.

Når det kommer til valpen, vil en seriøs oppdretter (selv om det i enkelte land ikke er noe krav) ha øyelyst valpene (enkelte øyelidelser kan kun oppdages ved øyelysning), de er id-merket og registrert i hjemhørende lands kennelklubb, de har fått første vaksine, de er blitt fulgt opp med anbefalt ormekur og de skal ha helsetest som ikke er eldre enn 14 dager gammel når man henter den (dette pga forsikring, fra andre land gjelder andre regler - ta gjerne kontakt for info).

REGISTRERING AV VALPER 
Mange valpekjøpere opplever dessverre å bli lurt av oppdretter når de kjøper valp. Dette gjelder i hovedsak manglende registreringspapirer på hunden. Her er noen tips til deg som skal kjøpe valp, slik at du slipper sitte med en valp du har betalt full pris på og som du ikke får stamtavlen til. 

Be om å få se registreringsdokumentet for valpekullet fra NKK. 
Dette dokumentet er rosa, og inneholder endel opplysninger om valpekullet, slik som: Mor og far med registreringsnummer, valpekullets fødselsdato, kullnummer i NKK, oppdretter og et registreringsnummer med kjønn for hver valp. Valpekullene kan registreres fra de født, men det vanligste er å registrere dem når de fyller fem uker (da blir de automatisk dødsrisikoforsikret i Agria via NKK). 

Pris for registrering pr valp for oss oppdrettere er ikke all verden når man tar valpeprisen i betraktning. Hvis du kommer og ser på en valp som er fra ca seks uker og eldre, bør du sjekke nærmere dersom ikke oppdretteren kan dokumentere at valpekullet er registrert i NKK. 

Hvis oppdretteren sier at valpene akkurat er registrert, kan du f eks ringe NKK på tlf 21 600 900 og sjekke om dette stemmer. Dersom dette ikke stemmer, bør du kanskje vurdere å kjøpe valpen din et annet sted, eller i hvertfall vente med å kjøpe til dokumentene er i orden. 

Dersom oppdretteren sier at valpene ikke er registrert enda, men at det skal gjøres snart, bør du kanskje se deg om etter en annen oppdretter om valpene ikke er registrert innen få dager og dette kan dokumenteres. 

Om du kjøper en valp som er leveringsklar eller som er eldre enn syv uker, bør du påse at valpen har registreringsnummer i NKK, at dette nummeret påføres kjøpekontrakten, og at nummeret stemmer med valpedokumentet fra NKK. 

Dersom du betaler håndpenger (noen kaller det depositum) for en valp du bestiller, kan det likeledes være en god idè å vente med betaling av håndpengene til du vet at valpekullet er registrert og du får registreringsnummeret for valpen på kvitteringen. Sørg også for at det foreligger en god kontrakt ved innbetaling av håndpenger/depositum osv.
Mange oppdrettere krever håndpenger/depositum og har i betingelsene at disse ikke tilbakebetales dersom du av en eller annen grunn ikke kan eller vil ha den aktuelle valpen. Er dette greit for deg? Har du råd til å eventuelt tape håndpengene slik at du sliper kjøpe en valp du kanskje ikke kan eller vil ha allikevel?
Verdt å tenke over før du skriver under på noe og/eller betaler inn.

Uansett kan du alltids ringe til registreringsavdelingen i NKK og spørre om hvordan den aktuelle oppdretteren oppfattes av NKK. 

Man kan også sjekke opp kjent helsestatus på foreldredyrene ved hjelp av Dogweb. Der finner man også oversikt over søsken og foreldre slik at man kan sjekke langt bakover i slekten til valpen du vurderer kjøpe. 

For å få tilgang til Dogweb må du registrere deg hos NKK.

Skal du kjøpe deg voksen hund som har registreringspapirer bør du ikke betale ut pengene før selger har signert omregistreringspapirene og levert deg disse med hundens stamtavle (NKK-dokument). Ikke si at det er greit at de sender deg papirene senere, for du kan risikere å aldri motta omregistreringspapirene, og da har du kanskje kjøpt deg en hund for flere tusen som i grunnen ikke er verd noen ting. Du kan f.eks ikke ha valper på den og få disse registrert i NKK, du vil aldri få konkurrert og få berømmelsen du fortjener for å ha trent frem hunden, da dette vil føres på selgers merittliste. 

Selvsagt er det mange som selger hund som ikke er ute etter å lure en. Det er mange hygelige og seriøse selgere av valper og voksne hunder. Men det er best å være på den sikre siden, for uten referanser så kan man kjøpe katta i sekken, og det er trist. Så, sørg for ved signering av salgspapirer at du også får med den originale stamtavlen og omregistreringspapirer signert av hundens forrige eier.

*I Finland kan man få rasegodkjenning på enkelte hunder av ukjent opphav. Disse blir da registrert som Lancashire Heeler.
**PLL - Primær Linseluksasjon, CEA - Collie Eye Anomaly

bottom of page